Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL
Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego
Zameldowanie na pobyt stały/czasowy w drodze decyzji administracyjnej.
Wymeldowanie bądź anulowanie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej.
Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wpisanie o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
WNIOSEK O ZMIANĘ MIEJSCA GŁOSOWANIA
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały/czasowy
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców (osobowo-adresowych)
Nadanie/zmiana numeru PESEL
Zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały bądź czasowy
Złóż wniosek lub skargę
Wpis obiektu hotelarskiego do ewidencji
Kup preferencyjnie węgiel od Miasta
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I i II)
e Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (popularnie śmieciami)
Wniosek o przyznanie środków w ramach przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla pozytywnego wizerunku Miasta Stalowej Woli