eUrząd Miasta Stalowej Woli
Nazwa
e Wniosek o dofinansowanie akcji edukacyjnych
e Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej.
e Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
e IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
e DR-1 Deklaracja na podatek rolny
e DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
e Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
e DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (eUrzad)