Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Wniosek o przyznanie środków w ramach przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla pozytywnego wizerunku Miasta Stalowej Woli
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej.
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.
Złóż sprzeciw w zakresie polowania zbiorowego
Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości gruntowych
Przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu z zasobu Gminy Stalowa Wola
Nabycie tytułu prawnego do lokalu
Zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu z powodu wygasającej umowy najmu/po upływie terminu umowy najmu
Przydział lokalu na czas nieoznaczony, najem socjalnego lokalu lub zamiana lokalu
Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczeniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta , w oparciu o zawartą z nim umowę
e Stypendia dla studentów
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Program Stalowowolska Duża Rodzina
Wyprawka szkolna
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Sprzedaż garażu na rzecz jego najemcy
Rozgraniczenie nieruchomości
Zatwierdzanie Geodezyjnych podziałów nieruchomości