Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

← Usługi
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG -1), lub
  2. wypełniony wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzony notarialnie jeżeli przedsiębiorca przesyła wniosek listem poleconym, lub
  3. wypełniony wniosek CEIDG -1 przez pełnomocnika i pełnomocnictwo notarialne
  4. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

wnioski rozpatrywane są niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Spraw Obywatelskich

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

pok. 25

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433483

E-mail

dryn@stalowawola.pl, mbinkowska@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Ryń Dorota, Magdalena Bińkowska