Uzyskaj dowód osobisty

← Usługi

Jednostka prowadząca sprawę

Urząd Miasta Stalowa Wola
Wydział Spraw Obywatelskich
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7

pok. 20, 31

Ta usługa wymaga rejestracji
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko,
 • zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie twojej twarzy,
 • twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony,
 • certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważnione.

Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał twój dowód.

Złóż wniosek o nowy dowód osobisty, jeśli:

 • podejrzewasz, że twoje dane osobowe, w tym seria i numer dowodu osobistego, zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości) i zawiadomiłeś o tym organ ścigania (np. policję, prokuraturę) albo posiadasz decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie twoich danych osobowych,
 • twój aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód,
 • masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia),
 • nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o certyfikatach, przeczytaj informacje o dowodzie osobistym.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu

Wymagane dokumenty

 • nie musisz wypełniać papierowej wersji wniosku o wydanie dowodu osobistego, wniosek o wydanie dowodu osobistego wypełnisz elektronicznie w urzędzie
 • potrzebujesz jedynie aktualne zdjęcie – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – załącznik z odpowiednim zaświadczeniem,
 • oraz obecnie posiadany dowód osobisty.

Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu. Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi cię o uzupełnienie wniosku.

 • potwierdzenie, że zawiadomiłeś organ ścigania (np. policję, prokuraturę) o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania twoich danych osobowych albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie twoich danych osobowych - jeśli ubiegasz się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości).
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

wniosek skladamy elektronicznie w urzędzie

Termin realizacji

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach ? poinformuje cię o tym urzędnik.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
pok. nr 20, 31

Opłaty

Usługa jest bezpłatna.

Telefon kontaktowy

156 433 442

E-mail

estrzalkowska@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Ewa Strzałkowska

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Usługi powiązane