eUrząd Miasta Stalowej Woli

Program Stalowowolska Duża Rodzina

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku do programu "Stalowowolska Duża Rodzina".

Podstawa prawna

UCHWAŁA Nr XVIII/209/15 RADY MIEJSKIEJ w STALOWEJ WOLI z dnia 13 listopada 2015r w sprawie przyjęcia programu "Stalowowolska Duża Rodzina"

Wymagane dokumenty

Wniosek

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowej Woli

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych

ul. Wolności 7

Pokój nr 2

Telefon kontaktowy

156433484

E-mail

mpedlowska@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Mieczysława Pędlowska