eUrząd Miasta Stalowej Woli

Sprzedaż garażu na rzecz jego najemcy

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o sprzedaż garażu na rzecz jego najemcy.

Podstawa prawna

Art. 13 ust. 1, art. 34 ust.6, 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o sprzedaż garażu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.
  2. Załączniki do wniosku:
  • Umowa najmu (kopia),
  • Pozwolenie na budowę lub zgoda od administratora nieruchomości,
  • Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami czynszowymi.
  • Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

2 miesiące

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

II- piętro, pokój nr 32

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Telefon kontaktowy

156433455

E-mail

gdruzynska@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Grażyna Drużyńska

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy