eUrząd Miasta Stalowej Woli

Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zamianę nieruchomości.

Podstawa prawna

Art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, 2, 2a i 4, art. 14 ust. 3, 4 i 5, art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek.
  • odpis księgi wieczystej z Sądu Rejonowego w Stalowej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • kopia mapy zasadniczej,
  • wypis z ewidencji gruntów i budynków.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Minimum 6 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

II- piętro, pokój nr 32 i 41

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Telefon kontaktowy

156433455, 156433418

E-mail

gdruzunska@stalowawola.pl, spuzio@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Grażyna Drużyńska, Sabina Puzio

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.