eUrząd Miasta Stalowej Woli

Ustalenie numeru porządkowego budynku

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125),
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  • wniosek o nadanie numeru porządkowego na budynek lub nieruchomość
  • kopia mapy z usytuowaniem budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy;

lub

  • załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy dla których mają być ustalone numery porządkowe.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

W terminie 7 dni od złożenia wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

pok. 41

Opłaty

Nie pobiera się opłaty o nadaniu numeru porządkowego.

Telefon kontaktowy

156433418

E-mail

spuzio@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Sabina Puzio

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy