eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wpis obiektu hotelarskiego do ewidencji

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie wpisu obiektu hotelarskiego do ewidencji.

Podstawa prawna

a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego( Dz.U.2013, Poz. 267 - tekst jednolity ze zm),

b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których sa świadczone usługi hotelatskie ( Dz.U. z 2006r Nr 22 poz. 169 - tekst jednolity ze zm.).

Wymagane dokumenty

Złożenie karty ewidencyjnej obiektu , w którym są świadczone usługi hotelarskie.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Do 30 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Spraw Obywatelskich

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

pok. 25

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433483

E-mail

jfalba@stalowawola.pl, dryn@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Falba Jolanta, Ryń Dorota

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie, gdyż wpis obiektu następuje zgodnie z żądaniem strony.