eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie wpisu do ewidencji działalnmości gospodarczej.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015, poz. 584 - tekst jednolity ze zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 - tekst jednolity ze zm.)

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG -1), lub
  2. wypełniony wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzony notarialnie jeżeli przedsiębiorca przesyła wniosek listem poleconym, lub
  3. wypełniony wniosek CEIDG -1 przez pełnomocnika i pełnomocnictwo notarialne.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Do 30 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (wnioski rozpatrywane są niezwłocznie).

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Spraw Obywatelskich

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 7

pok. 25

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433483

E-mail

jfalba@stalowawola.pl, dryn@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Falba Jolanta, Ryń Dorota