eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wydawanie informacji o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139 ze zm.).
  2. Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wymagane dokumenty

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może wnieść na piśmie zamiar jednorazowego jej uiszczenia w kwocie pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa).

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

14 dni od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

II- piętro, pokój nr 41

Telefon kontaktowy

156433418

E-mail

jdrabik@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Jakub Drabik

Informacje dodatkowe

Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć do tutejszego Urzędu Miasta w Stalowej Woli, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenia wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji administracyjnej.