eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości gruntowych

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydzierżawienie lub użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.

Podstawa prawna

  1. art. 659 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),
  2. art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze. zm.),
  3. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
  4. zarządzenie Nr 182/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości należących do zasobów nieruchomości Gminy Stalowa Wola wydzierżawianych w drodze bezprzetargowej.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Zarejestrowanie i przygotowanie wniosku do realizacji do 14 dni.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 9

II-piętro, pokój nr 41

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Telefon kontaktowy

156433418

E-mail

jdrabik@stalowawola.pl, lwojtanowska@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Jakub Drabik, Lucyna Wojtanowska

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.