eUrząd Miasta Stalowej Woli

Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2017 r., poz.1464),
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212)

Wymagane dokumenty

Oświadczenie osoby o utracie dowodu osobistego.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Wolności 7

I piętro, pokój nr 20

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433442

E-mail

estrzalkowska@stalowawola.pl, gsmietanska@stalowawola.pl, kbrodowska@stalowawola.pl, asrodek@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Strzałkowska Ewa, Śmietańska Grażyna, Brodowska-Skrzat Katarzyna, Środek Aneta

Tryb odwoławczy

Nie występuje

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy