eUrząd Miasta Stalowej Woli

Udostępnienie danych z rejestru wyborców.

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie danych z rejestru wyborców.

Podstawa prawna

  • art. 18 § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 t.j.),
  • § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców, oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U z 2017 r., poz.1316 t. j. oraz z 2018 r. poz. 2209).

Wymagane dokumenty

Wniosek strony o udostępnienie danych z rejestru wyborców

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Wolności 7

I piętro, pokój nr 28

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433423

E-mail

bpilat@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Beata Piłat

Tryb odwoławczy

Nie występuje

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy