eUrząd Miasta Stalowej Woli

Dopisanie do spisu wyborców

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców.

Podstawa prawna

  • art. 28 ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz.684 - t.j.)

Wymagane dokumenty

  • Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
  • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, listownie lub osobiście.

Termin realizacji

Niezwłoczne dopisanie do spisu wyborców.

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Stalowa Wola

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Wolności 7

I piętro

pokój nr 18

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

156433440, 156433422

E-mail

aostrowska@stalowawola.pl, amikolajczyk@stalowawola.pl, mmlynarska@stalowawola.pl

Osoba kontaktowa

Ostrowska Agata, Mikołajczyk Agnieszka, Młynarska Marta

Tryb odwoławczy

Nie występuje

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy